CENTRES
EDUCATIUS

CONNECTATS
. Avui és dilluns, 23 de maig de 2022 SORTIR MODIFICAR
DADES

El malvat descansa algun cop, el neci mai

 

José Ortega y Gasset
MODIFICAR DADES BANCÀRIES

Acció a realitzar
 
Compte a realitzar l'acció
 
(Només en el cas de que sigui per modificar o eliminar)
     
Àlies Compte
 
(Perquè podeu identificar millor el compte. Ex. "Casa")
Titular Compte
 
Nom Banc
 
BIC
 
IBAN
 
- - - - -
Principal
 
(Si es marca aquesta casella, tots els càrrecs no asociats directament a cap fill es carregaran en aquest compte)
Observacions
 
(Aquestes dades no quedaran modificades automàticament. S'enviaran al tresorer, i un cop verificades s'aplicaran)

 

Pròximament
última info!