CENTRES
EDUCATIUS

CONNECTATS
DADES FAMÍLIA

Dades de Família Sòcia de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes CEIP Castellnou de Bages (G64284607)

 

Nom i Cognoms del Pare
 
Nom i Cognoms de la Mare
 
Adreça Postal
 
Codi Postal
 
Municipi
Email 1
 
Email 2
 
Telèfon 1
 
Telèfon 2
 
Nom i Cognoms de/ls l'lalumne/s:
       
1.
 
2.
 
3.
 

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, s'informa la persona o a les persones interessades que les dades facilitades seran incoroporades a un fitxer inscrit al Registre General de l'Agència de Protecció de Dades. La finalitat d'aquest fitxer és la gestió de l'associació, que inclou la tramesa d'informació sobre les activitats organitzades per l'associació i entitats col·laboradores. No estan previstes cessions de les dades.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant escrit adreçat a l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes CEIP Castellnou de Bages (Carrer Onze de setembre, s/n, 08251 de Castellnou de Bages) o bé, mitjançant correu electrònic a l'adreça ampaceipolivar@gmail.com