CENTRES
EDUCATIUS

CONNECTATS
. Avui és dilluns, 23 de maig de 2022 SORTIR MODIFICAR
DADES

Un historiador és un profeta a l’inrevés

José Ortega y Gasset
EMAILS 1 ENVIAR
EMAIL

DATA TIPUS REMITENT / DESTINATARI ASSUMPTE  


 

Pròximament
última info!