CENTRES
EDUCATIUS

CONNECTATS

La melanconia és la felicitat d’estar trist

Víctor Hugo
Alta família a l'AMPA
INSTRUCCIONS EMPLENAR DADES SIGNAR FINALITZAR

Instruccions

Des d'aquesta pantalla podreu iniciar el procés d'alta de la vostra família a l'AMPA.

Aquí teniu les instruccions a seguir:

1.- En la primera pantalla haureu d'ompliu les dades següents: Mare, Pare, Generals i d'accés. Seguidament apretar el botó Guardar. Apretar el botó guardar. Després podreu afegir els comptes bancaris que voleu utilitzar per a fer els pagaments (en podeu emplenar només un o bé diferents per a cada fill). En acabat heu de d'afegir els Fills i apretar el botó "Continuar".

3.- En la següent pantalla haureu de signar la política de protecció de dades i apretar el botó "Finalitzar".

4.- Un cop esteu a la pantalla de "Finalitzar" el procés ja s'haurà acabat i rebre un email confirmat que les dades s'han enviat correctament. Quan l'Ampa hagi validat les dades us enviarà un email indicant que ja esteu donats d'alta correctament.

Si teniu qualsevol dubte durant el procés d'alta podeu enviar un email a tresor.ampa.serreta@gmail.com.

 

última info!